Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η CDL TOUR LTD χρησιμοποιεί και προστατεύει κάθε πληροφορία που της δίνετε και όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο . Η CDL TOUR.GR δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι προστατεύεται το απόρρητο σας. Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε να παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε να προσδιορίσετε τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, τότε μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η CDLTOUR.GR ενδέχεται να αλλάζει αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό ενημερώνοντας αυτή τη σελίδα.
Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές. Αυτή η πολιτική ισχύει από τις 20/3/2020.
Είναι σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και να ισχύουν. Με τον παρόν σας ζητούμε να μας ενημερώνετε σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με εμάς. Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε: Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής: Δεδομένα ταυτότητας που περιλαμβάνουν το όνομα, επώνυμο, φύλο .Δεδομένα επαφής που περιλαμβάνουν τη  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ή και αριθμοί τηλεφώνου.  Δεδομένα συναλλαγής που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές προς και από εσάς και άλλα στοιχεία υπηρεσιών που αγοράσατε από μας τις οποίες όμως σε καμιά περίπτωση δεν διατηρούμε.  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (είτε οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εμάς ή από άλλες εταιρείες ή πράκτορες που ενεργούν εκ μέρους μας), όταν ταξιδεύετε με μας, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για επικοινωνία ή όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό μας. Γιατί επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας: Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν ο νόμος, μας το επιτρέπει. Γενικά, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο: Σε περίπτωση που πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων. Σε περίπτωση που πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση. Όταν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε, για σκοπούς πέραν των παραπάνω. Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε: Ζητάμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε μια καλύτερη υπηρεσία, και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους: Για τη σύναψη συμβάσεων εκδρομών και διεκπεραίωση υπηρεσιών κρατήσεων (ξενοδοχεία, εισιτήρια, μισθώσεις λεωφορείων, λοιπές κρατήσεις παροχής υπηρεσιών).Για την εσωτερική τήρηση αρχείων πελατών. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους εξής σκοπούς: Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μας παρέχετε, μας δίνετε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για να στέλνουμε περιοδικά μηνύματα σχετικά με νέες υπηρεσίες μας, ειδικές προσφορές για εκδρομές ή άλλες πληροφορίες που νομίζουμε ότι μπορεί να σας φανούν χρήσιμες και αφορούν χρήση παρεχόμενης από εμάς υπηρεσίας. Σπανιότερα, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την έρευνα αγοράς για να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο μας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας.

Ασφάλεια : Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές και διαχειριστικές διαδικασίες με πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε ηλεκτρονικά.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους: Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σε τέτοιους ιστότοπους καθώς δεν γνωρίζουμε αν οι εν λόγω ιστότοποι διέπονται από μια δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο. Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται μόνο τα απαραίτητα cookies που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης . Είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Όπως για παράδειγμα τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη. Θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου και δεν απαιτείται συγκατάθεση από μέρους σας.
Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών με τους ακόλουθους τρόπους: Όποτε σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια φόρμα στον ιστότοπο, αναζητήστε το πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να υποδείξετε ότι έχετε συμφωνήσει προηγουμένως να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς ενημέρωσης, μπορείτε όμως να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή καλώντας μας στο τηλέφωνο ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cdltour@yahoo.gr   /  info@cdltour.gr .Δεν θα πωλήσουμε, δεν θα διανείμουμε και δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός κι αν απαιτούνται από το νόμο για να το πράξουμε. Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των πληροφοριών που σας αφορούν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στη CDL TOUR LTD, Αγίου Βασιλείου 19, Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία Αττικής. Εάν πιστεύετε ότι τυχόν πληροφορίες που διατηρούμε εσείς είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν, στην παραπάνω διεύθυνση. Θα διορθώσουμε αμέσως οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστώθηκε εσφαλμένη. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπο μας.